mashriq mashriq

Definition(s):

  • (n) Arabic name for the Middle East

Wiki Images for mashriq

definition of mashriq
Word of the Day
maxim maxim
/ˈmæk səm /