mukataa mukataa

Definition(s):

  • (n) an Arabic word for headquarters or administrative center

Wiki Images for mukataa

definition of mukataa
Word of the Day
ennui ennui
/ɛ ˈnu i /