berberidaceae berberidaceae

Definition(s):

  • (n) shrubs or herbs

Wiki Images for berberidaceae

definition of berberidaceae
meaning of berberidaceae
Word of the Day
cynic cynic
/ˈsɪ nɪk /